Списък с поръчки

Предмет: “Избор на изпълнител за упражняване на строителен надзор на обект: „Реконструкция на корекцията и възстановяване на проводимостта на река Хасковска – участък Запад“, местонахождение ПИ 77195.751.1 по КК и ПИ 77195.751.3 по КК – от моста на ул. „19-ти февруари“ на запад срещу течението до края на регулационната граница на гр. Хасково, с дължина 1,200км“ Поръчка №: 00211-2020-0021 Статус: Възложена Публикувана на: 15.06.2020 Отваряне на: 21.07.2020 Срок подаване документи: 20.07.2020 Срок достъп до документация: 20.07.2020 Виж подробности за поръчката
Предмет: „Актуализация на енергийните обследвания с цел доказване на енергийните спестявания в резултат на изпълнени енергоспестяващи мерки в сгради от образователната инфраструктура“ Поръчка №: 00211-2020-0023 Статус: Възложена Публикувана на: 12.06.2020 Отваряне на: 16.07.2020 Срок подаване документи: 15.07.2020 Срок достъп до документация: 15.07.2020 Виж подробности за поръчката
Предмет: „Доставка на насипна морска сол за зимно поддържане на пътищата за нуждите на Общинско предприятие „Екопрогрес”, Община Хасково“ Поръчка №: 00211-2020-0022 Статус: Възложена Публикувана на: 12.06.2020 Отваряне на: 22.06.2020 Срок подаване документи: 22.06.2020 Срок достъп до документация: 22.06.2020 Виж подробности за поръчката
Предмет: „Изпълнение на СМР на строеж: „Реконструкция на корекцията и възстановяване на проводимостта на река Хасковска – участък Запад“, местонахождение ПИ 77195.751.1 по КК и ПИ 77195.751.3 по КК – от моста на ул. „19-ти февруари“ на запад срещу течението до края на регулационната граница на гр. Хасково, с дължина 1,200км“ Поръчка №: 00211-2020-0020 Статус: Възложена Публикувана на: 11.06.2020 Отваряне на: 07.07.2020 Срок подаване документи: 06.07.2020 Срок достъп до документация: 06.07.2020 Виж подробности за поръчката
Предмет: Зимно поддържане и снегопочистване на общинските пътища в Община Хасково и улиците в населените места на Община Хасково през сезон 2020-2021 година по обособени позиции” Поръчка №: 00211-2020-0018 Статус: Възложена Публикувана на: 08.06.2020 Отваряне на: 14.07.2020 Срок подаване документи: 13.07.2020 Срок достъп до документация: 13.07.2020 Виж подробности за поръчката
Предмет: „Закупуване на 2 броя фабрично нови леки автомобили, с брой места 4+1, за нуждите на общинска администрация” Поръчка №: 00211-2020-0019 Статус: Възложена Публикувана на: 05.06.2020 Отваряне на: 30.06.2020 Срок подаване документи: 29.06.2020 Срок достъп до документация: 29.06.2020 Виж подробности за поръчката
Предмет: „Избор на изпълнител за изготвяне на оценка на съответствието на инвестиционния проект и упражняване на строителен надзор на обект: „Втора клетка за отпадъци в Регионален център за третиране на неопасни отпадъци в землището на с. Гарваново, Община Хасково“ – имот 14550.305.521 в землището на с. Гарваново, Община Хасково“ Поръчка №: 00211-2020-0016 Статус: Възложена Публикувана на: 05.06.2020 Отваряне на: 10.07.2020 Срок подаване документи: 09.07.2020 Срок достъп до документация: 09.07.2020 Виж подробности за поръчката
Предмет: „Избор на изпълнител за изготвяне на оценки на съответствието на инвестиционните проекти и упражняване на строителен надзор на обект: Реконструкция вътрешна водопроводна мрежа на град Хасково“ по пет обособени позиции“ Поръчка №: 00211-2020-0015 Статус: Възложена Публикувана на: 04.06.2020 Отваряне на: 09.07.2020 Срок подаване документи: 08.07.2020 Срок достъп до документация: 08.07.2020 Виж подробности за поръчката
Предмет: „Доставка на бетони, варови и циментови разтвори, изделия от бетон и цимент за нуждите на Общинско предприятие „Екопрогрес“, Община Хасково разделена на три обособени позиции“ Поръчка №: 00211-2020-0017 Статус: Частично Публикувана на: 03.06.2020 Отваряне на: 25.06.2020 Срок подаване документи: 24.06.2020 Срок достъп до документация: 24.06.2020 Виж подробности за поръчката
Предмет: „Ремонтни работи на дворно пространство на ОУ „Св. Климент Охридски“ към сграда на ул. „Граф Игнатиев“ №14“ Поръчка №: 00211-2020-0014 Статус: Възложена Публикувана на: 29.05.2020 Отваряне на: 23.06.2020 Срок подаване документи: 22.06.2020 Срок достъп до документация: 22.06.2020 Виж подробности за поръчката