Досие

 • „ИЗРАБОТВАНЕ НА ОБЩ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН НА ОБЩИНА ХАСКОВО, ВКЛЮЧВАЩ ЕКОЛОГИЧНА ОЦЕНКА (ЕО) И ОЦЕНКА ЗА СЪВМЕСТИМОСТ (ОС)”

 • Поръчка №: 00211-2018-0007
 • АОП №: 00211-2018-0007
 • Вид поръчка: Открита процедура
 • Обект на поръчката: „Услуга“
 • Публикувана на: 24.01.2018
 • Статус:

  Прекратена

 • Срок за подаване на оферти: 27.02.2018
 • Срок за достъп до документация: 27.02.2018

Документи към поръчката (15 бр.)