Досие

 • “Авторски надзор при изпълнение на СМР на обекти по проект “Създаване на условия за качествено професионално образование чрез подобряване на сградния фонд и материалната база на ПГДС“ Цар Иван Асен II, гр. Хасково“, по обособени позиции."

 • Поръчка №: 00211-2017-0040
 • АОП №:
 • Вид поръчка: Договаряне без предварително обявление
 • Обект на поръчката: „Услуга“
 • Публикувана на: 10.08.2017
 • Статус:

  Отворена

 • Срок за подаване на оферти: 18.08.2017
 • Срок за достъп до документация: 18.08.2017

Документи към поръчката (28 бр.)