Досие

 • „Актуализация на енергийните обследвания с цел доказване на енергийните спестявания в резултат на изпълнени енергоспестяващи мерки в сгради от образователната инфраструктура“

 • Поръчка №: 00211-2020-0023
 • АОП №: 00211-2020-0023
 • Вид поръчка: Публично състезание
 • Обект на поръчката: „Услуга“
 • Публикувана на: 12.06.2020
 • Статус:

  Възложена

 • Срок за подаване на оферти: 15.07.2020
 • Срок за достъп до документация: 15.07.2020
 • АОП линк: http://rop3-app1.aop.bg:7778/portal/page?_pageid=9...

Документи към поръчката (20 бр.)