Досие

 • „Ремонтни работи на дворно пространство на ОУ „Св. Климент Охридски“ към сграда на ул. „Граф Игнатиев“ №14“

 • Поръчка №: 00211-2020-0014
 • АОП №: 00211-2020-0014
 • Вид поръчка: Публично състезание
 • Обект на поръчката: „Строителство“
 • Публикувана на: 29.05.2020
 • Статус:

  Възложена

 • Срок за подаване на оферти: 22.06.2020
 • Срок за достъп до документация: 22.06.2020
 • АОП линк: http://rop3-app1.aop.bg:7778/portal/page?_pageid=9...

Документи към поръчката (14 бр.)