Досие

 • “Авторски надзор при изпълнение на СМР на обекти по проект “Авторски надзор при изпълнение на СМР на обекти по проект „РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ПОДПОРНА СТЕНА ДО 2,00 М – ОГРАДА ОТ СЕВЕРНАТА СТРАНА НА СОУ „ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ“

 • Поръчка №: 00211-2017-0032
 • АОП №:
 • Вид поръчка: Договаряне без предварително обявление
 • Обект на поръчката: „Услуга“
 • Публикувана на: 11.07.2017
 • Статус:

  Възложена

 • Срок за подаване на оферти: 18.07.2017
 • Срок за достъп до документация: 18.07.2017

Документи към поръчката (9 бр.)