Досие

 • „Изпълнение на Инженеринг – проектиране и изпълнение на СМР във връзка с „Реконструкция на площадка за игра и занимания на открито в двора на ДЦДВУ „Марина“ в град Хасково“, град Хасково“

 • Поръчка №: 9066700
 • АОП №:
 • Вид поръчка: Събиране на оферти с обява
 • Обект на поръчката: „Строителство“
 • Публикувана на: 27.07.2017
 • Статус:

  Възложена

 • Срок за подаване на оферти: 17.08.2017
 • Срок за достъп до документация: 17.08.2017

Документи към поръчката (10 бр.)