Досие

 • „ИЗГРАЖДАНЕ НА ПАРКОВА СРЕДА В УПИ I за парк в кв. 864 , гр. ХАСКОВО“

 • Поръчка №: 00211-2018-0001
 • АОП №: 00211-2018-0001
 • Вид поръчка: Конкурс за проект
 • Обект на поръчката: „Услуга“
 • Публикувана на: 05.01.2018
 • Статус:

  Отворена

 • Срок за подаване на оферти: 09.04.2018
 • Срок за достъп до документация: 09.04.2018

Документи към поръчката (26 бр.)