Досие

 • „Избор на изпълнител за осъществяване на строителен надзор и инвеститорски контрол на строеж „Прилагане на мерки за енергийна ефективност в ДГ 3 „Зорница“ - сграда „Незабравка“, ул. „Добруджа“ 59, гр. Хасково“

 • Поръчка №: 00211-2018-0005
 • АОП №: 00211-2018-0005
 • Вид поръчка: Открита процедура
 • Обект на поръчката: „Услуга“
 • Публикувана на: 22.01.2018
 • Статус:

  Възложена

 • Срок за подаване на оферти: 26.02.2018
 • Срок за достъп до документация: 26.02.2018

Документи към поръчката (16 бр.)