Досие

 • „Закупуване, доставка и монтаж на вертикални платформи за осигуряване на достъпна среда в детска градина №11 „Елхица“ в град Хасково“

 • Поръчка №: 9072237
 • АОП №: 9072237
 • Вид поръчка: Събиране на оферти с обява
 • Обект на поръчката: „Доставка“
 • Публикувана на: 16.01.2018
 • Статус:

  Възложена

 • Срок за подаване на оферти: 29.01.2018
 • Срок за достъп до документация: 29.01.2018

Документи към поръчката (10 бр.)