Досие

 • „Избор на изпълнител за изготвяне на оценка на съответствието и осъществяване на строителен надзор на строеж „Изграждане на канализационна мрежа за отпадни води /с два клона/ и възстановяване на уличното платно на ул. „Враца“ в кв. „Хисаря“ град Хасково“

 • Поръчка №: 00211-2019-0004
 • АОП №: 00211-2019-0004
 • Вид поръчка: Открита процедура
 • Обект на поръчката: „Услуга“
 • Публикувана на: 24.01.2019
 • Статус:

  Възложена

 • Срок за подаване на оферти: 27.02.2019
 • Срок за достъп до документация: 27.02.2019
 • АОП линк: http://rop3-app1.aop.bg:7778/portal/page?_pageid=9...

Документи към поръчката (16 бр.)