Досие

 • „Доставка и монтаж на обзавеждане за ДГ № 20 „Весели очички“ в град Хасково“

 • Поръчка №: 00211-2017-0029
 • АОП №:
 • Вид поръчка: Открита процедура
 • Обект на поръчката: „Доставка“
 • Публикувана на: 06.07.2017
 • Статус:

  Възложена

 • Срок за подаване на оферти: 07.08.2017
 • Срок за достъп до документация: 07.08.2017

Документи към поръчката (15 бр.)