Досие

 • „Доставка на бетони, варови и циментови разтвори, изделия от бетон и цимент за нуждите на Общинско предприятие „Екопрогрес“, Община Хасково разделена на три обособени позиции

 • Поръчка №: 00211-2017-0026
 • АОП №:
 • Вид поръчка: Публично състезание
 • Обект на поръчката: „Доставка“
 • Публикувана на: 19.06.2017
 • Статус:

  Възложена

 • Срок за подаване на оферти: 10.07.2017
 • Срок за достъп до документация: 10.07.2017

Документи към поръчката (20 бр.)