Досие

 • „Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР на обект „Подпорна стена до 2,00м с местонахождение ПИ 77195.714.154 по КК на гр.Хасково /ул. „Черешово топче“/“

 • Поръчка №: 9069019
 • АОП №: 9069019
 • Вид поръчка: Събиране на оферти с обява
 • Обект на поръчката: „Строителство“
 • Публикувана на: 06.10.2017
 • Статус:

  Възложена

 • Срок за подаване на оферти: 23.10.2017
 • Срок за достъп до документация: 23.10.2017

Документи към поръчката (8 бр.)