Досие

 • „Избор на изпълнител за упражняване на инвеститорски контрол на строително-монтажни работи в сгради на територията на град Хасково, обновявани по Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради по обособени позиции“

 • Поръчка №: 00211-2017-0055
 • АОП №: 00211-2017-0055
 • Вид поръчка: Открита процедура
 • Обект на поръчката: „Услуга“
 • Публикувана на: 07.12.2017
 • Статус:

  Възложена

 • Срок за подаване на оферти: 10.01.2018
 • Срок за достъп до документация: 10.01.2018

Документи към поръчката (24 бр.)