Досие

 • „Ремонт на общинската пътна мрежа на територията на Община Хасково през 2018 година“

 • Поръчка №: 00211-2018-0021
 • АОП №: 00211-2018-0021
 • Вид поръчка: Открита процедура
 • Обект на поръчката: „Строителство“
 • Публикувана на: 16.04.2018
 • Статус:

  Възложена

 • Срок за подаване на оферти: 17.05.2018
 • Срок за достъп до документация: 17.05.2018

Документи към поръчката (15 бр.)