Досие

 • „Закупуване на асфалтови смеси и битумна емулсия за нуждите на ОП „Екопрогрес“, Община Хасково“

 • Поръчка №: 00211-2018-0006
 • АОП №: 00211-2018-0006
 • Вид поръчка: Публично състезание
 • Обект на поръчката: „Доставка“
 • Публикувана на: 22.01.2018
 • Статус:

  Възложена

 • Срок за подаване на оферти: 13.02.2018
 • Срок за достъп до документация: 13.02.2018

Документи към поръчката (11 бр.)