Досие

 • „Закупуване на 3 броя лекотоварни автомобила тип фургон за нуждите на Община Хасково“

 • Поръчка №: 00211-2017-0050
 • АОП №: 00211-2017-0050
 • Вид поръчка: Публично състезание
 • Обект на поръчката: „Доставка“
 • Публикувана на: 14.11.2017
 • Статус:

  Отворена

 • Срок за подаване на оферти: 06.12.2017
 • Срок за достъп до документация: 06.12.2017

Документи към поръчката (9 бр.)