Досие

 • „ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМР НА ОБЕКТ „ВЪТРЕШНА ВОДОПРОВОДНА МРЕЖА С. МАСЛИНОВО – ІІ – РИ ЕТАП“

 • Поръчка №: 00211-2017-0048
 • АОП №: 00211-2017-0048
 • Вид поръчка: Публично състезание
 • Обект на поръчката: „Строителство“
 • Публикувана на: 30.10.2017
 • Статус:

  Възложена

 • Срок за подаване на оферти: 05.12.2017
 • Срок за достъп до документация: 05.12.2017

Документи към поръчката (23 бр.)