Досие

 • „АВТОРСКИ НАДЗОР ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМР НА ОБЕКТ: ВЪТРЕШНА ВОДОПРОВОДНА МРЕЖА НА С.МАСЛИНОВО – ІІ-РИ ЕТАП“

 • Поръчка №: 00211-2018-0019
 • АОП №: 00211-2018-0019
 • Вид поръчка: Договаряне без предварително обявление
 • Обект на поръчката: „Услуга“
 • Публикувана на: 07.03.2018
 • Статус:

  Възложена

 • Срок за подаване на оферти: 27.03.2018
 • Срок за достъп до документация: 27.03.2018

Документи към поръчката (11 бр.)