Досие

 • “Авторски надзор при изпълнение на СМР на обект: ВЪТРЕШНА ВОДОПРОВОДНА МРЕЖА НА С.МАСЛИНОВО – ІІ-РИ ЕТАП“

 • Поръчка №: 00211-2017-0053
 • АОП №: 00211-2017-0053
 • Вид поръчка: Договаряне без предварително обявление
 • Обект на поръчката: „Услуга“
 • Публикувана на: 22.11.2017
 • Статус:

  Прекратена

 • Срок за подаване на оферти: 08.12.2017
 • Срок за достъп до документация: 08.12.2017

Документи към поръчката (5 бр.)