Досие

 • „Дейности по осигуряване на информация и комуникация на проект финансиран от Европейския съюз“

 • Поръчка №: 00211-2018-0055
 • АОП №: 00211-2018-0055
 • Вид поръчка: Договаряне без предварително обявление
 • Обект на поръчката: „Услуга“
 • Публикувана на: 19.12.2018
 • Статус:

  Възложена

 • Срок за подаване на оферти: 03.01.2019
 • Срок за достъп до документация: 03.01.2019
 • АОП линк: http://rop3-app1.aop.bg:7778/portal/page?_pageid=9...

Документи към поръчката (14 бр.)