Досие

 • „Довършителни строително-монтажни работи на мост на р. Харманлийска на път IV-80072 /HKV2252/ I-8 от км 0+000 до км 0+630 / с. Стойково – Любеново, и варианта 0+581.36“

 • Поръчка №: 00211-2017-0035
 • АОП №:
 • Вид поръчка: Публично състезание
 • Обект на поръчката: „Строителство“
 • Публикувана на: 19.07.2017
 • Статус:

  Възложена

 • Срок за подаване на оферти: 31.07.2017
 • Срок за достъп до документация: 31.07.2017

Документи към поръчката (14 бр.)