Досие

 • „Доставка на изцяло електрически автомобил нуждите на Община Хасково”

 • Поръчка №: 00211-2018-0053
 • АОП №: 00211-2018-0053
 • Вид поръчка: Открита процедура
 • Обект на поръчката: „Доставка“
 • Публикувана на: 28.11.2018
 • Статус:

  Възложена

 • Срок за подаване на оферти: 07.01.2019
 • Срок за достъп до документация: 07.01.2019
 • АОП линк: http://rop3-app1.aop.bg:7778/portal/page?_pageid=9...

Документи към поръчката (12 бр.)