Досие

 • „Закупуване на високопроходим автомобил за охрана и стопанисване на горските територии, собственост на Община Хасково“

 • Поръчка №: 00211-2018-0022
 • АОП №: 00211-2018-0022
 • Вид поръчка: Публично състезание
 • Обект на поръчката: „Доставка“
 • Публикувана на: 13.04.2018
 • Статус:

  Прекратена

 • Срок за подаване на оферти: 04.05.2018
 • Срок за достъп до документация: 04.05.2018

Документи към поръчката (7 бр.)