Досие

 • „Дейности по осигуряване на публичност и комуникация по обособени позиции“

 • Поръчка №: 00211-2017-0031
 • АОП №:
 • Вид поръчка: Открита процедура
 • Обект на поръчката: „Услуга“
 • Публикувана на: 06.07.2017
 • Статус:

  Частично

 • Срок за подаване на оферти: 09.08.2017
 • Срок за достъп до документация: 09.08.2017

Документи към поръчката (28 бр.)