Досие

 • „Закупуване на фабрично нови леки автомобили по обособени позиции“

 • Поръчка №: 00211-2019-0027
 • АОП №: 00211-2019-0027
 • Вид поръчка: Публично състезание
 • Обект на поръчката: „Доставка“
 • Публикувана на: 01.07.2019
 • Статус:

  Частично

 • Срок за подаване на оферти: 22.07.2019
 • Срок за достъп до документация: 22.07.2019
 • АОП линк: http://rop3-app1.aop.bg:7778/portal/page?_pageid=9...

Документи към поръчката (15 бр.)