Досие

 • „Избор на изпълнител за изготвяне на оценка на съответствието и осъществяване на строителен надзор на обект „Допълнително аварийно водоснабдяване на гр. Хасково“, строеж „Изграждане на напорен водопровод от кранова шахта на напорен водопровод от ПС“Северна зона“ и ПС“Извора“ до водоем 30000 м3."

 • Поръчка №: 00211-2017-0010
 • АОП №: 00211-2017-0010
 • Вид поръчка: Открита процедура
 • Обект на поръчката: „Услуга“
 • Публикувана на: 05.02.2018
 • Статус:

  Възложена

 • Срок за подаване на оферти: 09.03.2018
 • Срок за достъп до документация: 09.03.2018

Документи към поръчката (15 бр.)