Досие

 • „Обслужване, ремонт и поддръжка на автопарка на общинската администрация, общинските предприятия, звена на бюджетна издръжка“

 • Поръчка №: 9069148
 • АОП №: 9069148
 • Вид поръчка: Събиране на оферти с обява
 • Обект на поръчката: „Услуга“
 • Публикувана на: 11.10.2017
 • Статус:

  Прекратена

 • Срок за подаване на оферти: 23.10.2017
 • Срок за достъп до документация: 23.10.2017

Документи към поръчката (8 бр.)