Досие

 • “Избор на изпълнител за изготвяне на оценка на съответствието и осъществяване на строителен надзор на сгради на територията на Община Хасково, обновявани по Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради по обособени позиции“

 • Поръчка №: 00211-2017-0041
 • АОП №: 00211-2017-0041
 • Вид поръчка: Открита процедура
 • Обект на поръчката: „Услуга“
 • Публикувана на: 14.08.2017
 • Статус:

  Възложена

 • Срок за подаване на оферти: 15.09.2017
 • Срок за достъп до документация: 15.09.2017

Документи към поръчката (24 бр.)