Досие

 • “РЕМОНТ НА СГРАДИ НА ОБЩИНА ХАСКОВО ПО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ“

 • Поръчка №: 00211-2017-0039
 • АОП №: 00211-2017-0039
 • Вид поръчка: Публично състезание
 • Обект на поръчката: „Строителство“
 • Публикувана на: 07.08.2017
 • Статус:

  Възложена

 • Срок за подаване на оферти: 08.09.2017
 • Срок за достъп до документация: 08.09.2017

Документи към поръчката (19 бр.)