Досие

 • „Доставка, монтаж и внедряване на система за видеонаблюдение и ситуационен център в град Хасково по определени точки“

 • Поръчка №: 00211-2017-0043
 • АОП №:
 • Вид поръчка: Открита процедура
 • Обект на поръчката: „Доставка“
 • Публикувана на: 21.08.2017
 • Статус:

  Прекратена

 • Срок за подаване на оферти: 24.10.2017
 • Срок за достъп до документация: 24.10.2017

Документи към поръчката (12 бр.)