Досие

 • „Избор на изпълнител за осъществяване на строителен надзор на строеж „Доизграждане на канализационна мрежа на кв. „Болярово“, Община Хасково“

 • Поръчка №: 00211-2019-0021
 • АОП №: 00211-2019-0021
 • Вид поръчка: Открита процедура
 • Обект на поръчката: „Услуга“
 • Публикувана на: 20.06.2019
 • Статус:

  Възложена

 • Срок за подаване на оферти: 24.07.2019
 • Срок за достъп до документация: 24.07.2019
 • АОП линк: http://rop3-app1.aop.bg:7778/portal/page?_pageid=9...

Документи към поръчката (13 бр.)