Досие

 • „ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР НА ОБЕКТ „ОТВОДНЯВАНЕ НА ПАРК „КУБА“ ПО УЛ.“ГАБРОВО“ И УЛ.“ДУНАВ“ В ГР.ХАСКОВО“

 • Поръчка №:
 • АОП №: 00211-2019-0034
 • Вид поръчка: Открита процедура
 • Обект на поръчката: „Услуга“
 • Публикувана на: 06.08.2019
 • Статус:

  Възложена

 • Срок за подаване на оферти: 10.09.2019
 • Срок за достъп до документация: 10.09.2019

Документи към поръчката (13 бр.)