Досие

 • “Закупуване на 2 броя леки автомобила тип „комби“/“хечбек“ за нуждите на Община Хасково“

 • Поръчка №: 00211-2018-0014
 • АОП №: 00211-2018-0014
 • Вид поръчка: Публично състезание
 • Обект на поръчката: „Доставка“
 • Публикувана на: 21.02.2018
 • Статус:

  Възложена

 • Срок за подаване на оферти: 14.03.2018
 • Срок за достъп до документация: 14.03.2018

Документи към поръчката (12 бр.)