Досие

 • „Изпълнение на СМР на строеж: „ОТВОДНЯВАНЕ НА ПАРК „КУБА“ ПО УЛ. „ГАБРОВО“ И УЛ. „ДУНАВ“ в гр. Хасково“

 • Поръчка №: 00211-2019-0032
 • АОП №: 00211-2019-0032
 • Вид поръчка: Публично състезание
 • Обект на поръчката: „Строителство“
 • Публикувана на: 31.07.2019
 • Статус:

  Възложена

 • Срок за подаване на оферти: 22.08.2019
 • Срок за достъп до документация: 22.08.2019
 • АОП линк: http://rop3-app1.aop.bg:7778/portal/page?_pageid=9...

Документи към поръчката (14 бр.)