Досие

 • „Авторски надзор на обект „Благоустрояване на междублокови и вътрешно-квартални пространства и изграждане на достъпна архитектурна среда в град Хасково“ за подобект: „Детска площадка в междублоково пространство на ул. „Атон“

 • Поръчка №: 00211-2017-0034
 • АОП №: 00211-2017-001634
 • Вид поръчка: Договаряне без предварително обявление
 • Обект на поръчката: „Услуга“
 • Публикувана на: 19.07.2017
 • Статус:

  Възложена

 • Срок за подаване на оферти: 28.07.2017
 • Срок за достъп до документация: 28.07.2017

Документи към поръчката (11 бр.)