Досие

 • „Премахване на незаконен строеж „Реконструкция и надграждане на съществуваща сграда, ползваща се за склад и привеждането му в първоначални размери в план и височина в имот №77195.715.221 по КК на гр. Хасково, ул. „Оборище "№31“

 • Поръчка №: 9083134
 • АОП №: 9083134
 • Вид поръчка: Събиране на оферти с обява
 • Обект на поръчката: „Строителство“
 • Публикувана на: 15.11.2018
 • Статус:

  Прекратена

 • Срок за подаване на оферти: 10.12.2018
 • Срок за достъп до документация: 10.12.2018

Документи към поръчката (8 бр.)