Досие

 • „Доставка на насипна морска сол за зимно поддържане на пътищата за нуждите на Общинско предприятие „Екопрогрес”, Община Хасково“

 • Поръчка №: 00211-2020-0022
 • АОП №: 00211-2020-0022
 • Вид поръчка: Договаряне без предварително обявление
 • Обект на поръчката: „Доставка“
 • Публикувана на: 12.06.2020
 • Статус:

  Възложена

 • Срок за подаване на оферти: 22.06.2020
 • Срок за достъп до документация: 22.06.2020
 • АОП линк: http://rop3-app1.aop.bg:7778/portal/page?_pageid=9...

Документи към поръчката (3 бр.)