Досие

 • „Работи по подравняване на пътна настилка“

 • Поръчка №: 00211-2017-0049
 • АОП №: 00211-2017-0049
 • Вид поръчка: Открита процедура
 • Обект на поръчката: „Строителство“
 • Публикувана на: 01.11.2017
 • Статус:

  Възложена

 • Срок за подаване на оферти: 04.12.2017
 • Срок за достъп до документация: 04.12.2017

Документи към поръчката (15 бр.)