Досие

 • „Ремонт на общинската пътна мрежа на територията на община Хасково през 2020 година“

 • Поръчка №: 00211-2020-0003
 • АОП №: 00211-2020-0003
 • Вид поръчка: Публично състезание
 • Обект на поръчката: „Строителство“
 • Публикувана на: 03.02.2020
 • Статус:

  Отворена

 • Срок за подаване на оферти: 24.02.2020
 • Срок за достъп до документация: 24.02.2020
 • АОП линк: http://rop3-app1.aop.bg:7778/portal/page?_pageid=9...

Документи към поръчката (10 бр.)