Досие

 • Доставка на риба, яйца, сладолед и напитки за нуждите на ПС "Смокини" към ОП "Спорт и отдих" по 3 обособени позиции

 • Поръчка №: 00211-2017-0025
 • АОП №:
 • Вид поръчка: Пряко договаряне
 • Обект на поръчката: „Доставка“
 • Публикувана на: 08.06.2017
 • Статус:

  Възложена

 • Срок за подаване на оферти: 15.06.2017
 • Срок за достъп до документация: 15.06.2017

Документи към поръчката (15 бр.)