Досие

 • „Снегопочистване и опесъчаване на уличната мрежа в кварталите на град Хасково през сезон 2018-2019 г., попадащи в участък „А“

 • Поръчка №: 00211-2018-0052
 • АОП №: 00211-2018-0052
 • Вид поръчка: Договаряне без предварително обявление
 • Обект на поръчката: „Услуга“
 • Публикувана на: 07.11.2018
 • Статус:

  Възложена

 • Срок за подаване на оферти: 19.11.2018
 • Срок за достъп до документация: 19.11.2018
 • АОП линк: http://rop3-app1.aop.bg:7778/portal/page?_pageid=9...

Документи към поръчката (11 бр.)