Досие

 • “Реконструкция на подпорна стена до 2,00 м – ограда от северната страна на СОУ „Паисий Хилендарски“.

 • Поръчка №: 9065525
 • АОП №:
 • Вид поръчка: Събиране на оферти с обява
 • Обект на поръчката: „Строителство“
 • Публикувана на: 22.06.2017
 • Статус:

  Възложена

 • Срок за подаване на оферти: 12.07.2017
 • Срок за достъп до документация: 12.07.2017

Документи към поръчката (6 бр.)