Досие

 • “Авторски надзор при изпълнение на довършителни строително-монтажни работи на мост на р. Харманлийска на път IV-80072 /HKV2252/ I-8 от км 0+000 до км 0+630 / с. Стойково – Любеново, и варианта 0+581.36“

 • Поръчка №: 00211-2017-0036
 • АОП №: 00211-2017-0036
 • Вид поръчка: Договаряне без предварително обявление
 • Обект на поръчката: „Услуга“
 • Публикувана на: 19.07.2017
 • Статус:

  Възложена

 • Срок за подаване на оферти: 04.08.2017
 • Срок за достъп до документация: 04.08.2017

Документи към поръчката (10 бр.)