Досие

 • „Избор на изпълнител за осъществяване на строителен надзор на обект „Довършителни строително-монтажни работи на мост на р. Харманлийска на път IV-80072 /HKV2252/ I-8 от км 0+000 до км 0+630 / с. Стойково – Любеново, и варианта 0+581.36“

 • Поръчка №: 00211-2017-0037
 • АОП №:
 • Вид поръчка: Открита процедура
 • Обект на поръчката: „Услуга“
 • Публикувана на: 24.07.2017
 • Статус:

  Възложена

 • Срок за подаване на оферти: 07.08.2017
 • Срок за достъп до документация: 07.08.2017

Документи към поръчката (15 бр.)