Досие

 • „ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР НА ОБЕКТ „ВЪТРЕШНА ВОДОПРОВОДНА МРЕЖА С.МАСЛИНОВО – ІІ-РИ ЕТАП“

 • Поръчка №: 00211-2017-0054
 • АОП №: 00211-2017-0054
 • Вид поръчка: Открита процедура
 • Обект на поръчката: „Услуга“
 • Публикувана на: 04.12.2017
 • Статус:

  Възложена

 • Срок за подаване на оферти: 08.01.2018
 • Срок за достъп до документация: 08.01.2018

Документи към поръчката (15 бр.)