Досие

 • Зимно поддържане и снегопочистване на общинските пътища в Община Хасково и улиците в населените места на Община Хасково през сезон 2020-2021 година по обособени позиции”

 • Поръчка №: 00211-2020-0018
 • АОП №: 00211-2020-0018
 • Вид поръчка: Открита процедура
 • Обект на поръчката: „Услуга“
 • Публикувана на: 08.06.2020
 • Статус:

  Възложена

 • Срок за подаване на оферти: 13.07.2020
 • Срок за достъп до документация: 13.07.2020
 • АОП линк: http://rop3-app1.aop.bg:7778/portal/page?_pageid=9...

Документи към поръчката (14 бр.)