Досие

 • „Доставка и монтаж на оборудване и обзавеждане за обекти на община хасково в подкрепа за деинституционализация на грижите за деца, по обособени позиции“

 • Поръчка №: 00211-2019-0029
 • АОП №: 00211-2019-0029
 • Вид поръчка: Открита процедура
 • Обект на поръчката: „Доставка“
 • Публикувана на: 26.07.2019
 • Статус:

  Възложена

 • Срок за подаване на оферти: 29.08.2019
 • Срок за достъп до документация: 29.08.2019
 • АОП линк: http://rop3-app1.aop.bg:7778/portal/page?_pageid=9...

Документи към поръчката (25 бр.)