Досие

 • „Избор на изпълнител за изготвяне на оценка на съответствието и упражняване на строителен надзор и инвеститорски контрол на сгради на територията на Община Хасково, обновявани по Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради за: „Сграда с административен адрес: гр. Хасково, ул. „Белмекен“ №2-6, вх. А, Б, сграда с административен адрес: гр. Хасково, бул. „Г.С. Раковски“ № 32, вх. А, Б и сграда с административен адрес гр. Хасково, ул. „Ком“ №2, вх. Б, В, Г“

 • Поръчка №: 00211-2019-0001
 • АОП №: 00211-2019-0001
 • Вид поръчка: Договаряне без предварително обявление
 • Обект на поръчката: „Услуга“
 • Публикувана на: 03.01.2019
 • Статус:

  Възложена

 • Срок за подаване на оферти: 21.01.2019
 • Срок за достъп до документация: 21.01.2019
 • АОП линк: http://rop3-app1.aop.bg:7778/portal/page?_pageid=9...

Документи към поръчката (12 бр.)